Prodej, provozování, servis, poradenství  
 

Odborně způsobilá osoba pro provádění revizí ČOV OZO č. 26

K revizi ČOV je nutno připravit tyto dokumenty:

  • Souhlas vodoprávního úřadu s realizací ČOV ohlášením
  • Projektovou dokumentaci, předloženou v rámci ohlášení (první revize)
  • Certifikát CE ČOV (pouze u první revize)
  • Provozní řád
  • Provozní deník
  • Doklad o zaškolení provozovatele
  • Záznamy o vyvážení ČOV

Kontrola DČOV:

Kontrola dokumentaceprovozní, provozní deník, doklady o likvidaci přebytečného kalu, příp. zpráva z předchozí revize.

Vizuální kontrola - bezpečnost přístupu k ČOV, poškození ČOV vnějšími vlivy nebo nežádoucími úpravami, stav technologické vestavby.

Kontrola technického stavufunkčnost mechanických částí čistírny, dmychadla, aeračního systém, čerpadla, stav biologické části a dosazovací nádrže, koncentrace kyslíku, stav aktivovaného kalu, kvalita odtoku, příp. dočištění, řídící jednotky

Koncese živnostenský list

home page  |  kontakt  |  schéma  |  odbornost
 
Copyright © Pavel Nedelka. All rights reserved.